Danish English

Property searching

x
  • Bektas
  • Bektas
  • Bektas
  • Bektas
  • Bektas
  • Bektas
  • Bektas
  • Bektas
  • Bektas
  • Bektas
Area Type Rooms Price Year Seen days Description of real estate
Bektas
2+1 €55.000 2005 2203
Bektas
2+1 €59.900 2006 2192
Bektas
2+1 €69.000 2005 246
Bektas
2+1 €89.000 2005 249
Bektas
3+1 €119.000 2005 2203
Bektas
3+3 €159.500 695
Bektas
4+3 €175.500 104
Bektas
3+1 €179.000 2006 3128
Bektas
3+3 €199.000 517
Bektas
4+3 €199.500 695
1 2 3